Jong en depressief; welke behandeling is het beste? Waarom dit onderzoek?

Depressie bij adolescenten is een groot maatschappelijk probleem omdat het vaak voorkomt, veel gevolgen heeft, terug kan komen en het risico van zelfdoding groter is. Uit internationaal onderzoek blijkt dat cognitieve gedragstherapie effectief is maar binnen Nederland is er nog geen onderzoek naar gedaan. In dit onderzoek wordt de Doepressie cursus ( een CGT behandeling) vergeleken met andere gebruikelijke behandelingen op effectiviteit en kosten. De maatschappelijke kosten van een depressie bij jongeren wordt in kaart gebracht. Ook wordt onderzocht waardoor een behandeling werkt, voor wie de behandeling geschikt is en onder welke omstandigheden de behandeling het beste werkt. Voor wie? De behandelingen richten zich op depressieve jongeren (12 t/m 21 jaar). De behandelingen zijn erop gericht jongeren te helpen met hun depressie klachten. Je krijgt de D(o)epressie cursus of 1 van de overige behandelingen. Welke behandelingen worden onderzocht? De D(o)epressie cursus: Deze aanpak gaat ervan uit dat er een relatie is tussen wat mensen denken, voelen en doen. Ook kunnen de dingen die iemand doet of juist niet doet ervoor zorgen dat de depressie niet over gaat. Bij de D(o)epressie cursus worden deze negatieve gedachten en het gedrag in kaart gebracht en stap voor stap veranderd in meer helpende gedachten en gedrag. Hierbij krijgen zowel de jongere als de ouder(s) hele duidelijke opdrachten. Het duurt 15 sessies van 45 minuten voor de jongere en 2 sessies voor je ouder(s). Overige behandelingen: Er worden verschillende vormen van behandeling voor depressie bij jongeren gegeven zoals Interpersoonlijke therapie, gezinstherapie, gesprekstherapie mindfullness, kortdurende psychodynamische therapie, en medicatie. De therapeut bekijkt welke behandeling het beste is voor de jongere en bespreekt dat met hen en de ouders. De jongere krijgt echter geen cognitieve gedragstherapie aangeboden. De jongere krijgt een behandeling die standaard wordt gedaan binnen de instelling en die als doel heeft om de depressie te verminderen. Waar vindt het onderzoek plaats? Aan dit onderzoek werken een tiental instellingen binnen de geestelijke gezondheidszorg mee die verspreid liggen over heel Nederland, van Groningen tot Zuid-Limburg. Het onderzoek wordt uitgevoerd bij in totaal 140 jongeren tussen de 12 en 22 jaar die aangemeld zijn bij een GGZ instelling. Eind 2014 worden de eerste resultaten verwacht. Het onderzoek wordt uitgevoerd vanuit de Universiteit van Utrecht, afdeling pedagogiek, en gefinancierd door ZonMw. Voor meer informatie over of deelname aan dit onderzoek kunt U zich wenden tot Dr. Denise Bodden (D.Bodden@uu.nl of 030-2534744) of bij Yvonne Stikkelbroek ( Y. Stikkelbroek@uu.nl of 0302534896). Voor vragen voor de D(o)epressiecursus kunt u zich ook wenden tot Yvonne Stikkelbroek.

Jong en depressief; kosten en effectiviteit van behandeling

Vanuit het Zonmw programma Zorg voor jeugd, deelprogramma Effecten en Kosten, is de subsidieaanvraag van Denise Bodden, Yvonne Stikkelbroek en Anneloes van Baar (Universiteit Utrecht) gehonoreerd. Het onderzoek met de titel "Kosten-effectiviteit van de Doepressie cursus voor adolescenten met een depressie; individuele CGT versus reguliere zorg" heeft onder meer als doel om de D(o)pressie cursus te onderzoek op effectiviteit en kosteneffectiviteit. Depressie bij adolescenten is een groot maatschappelijk probleem vanwege de prevalentie, de ziektelast, de chroniciteit, de comorbiditeit en het hoge aantal su´cides. Een effectieve interventie voor klinische depressie is dan ook noodzakelijk. Internationale studies laten zien dat cognitieve gedragstherapie effectief is. In Nederland is er nog geen effectieve interventie voor klinische depressie voorhanden. De D(o)epressie cursus is een cognitief gedragstherapeutische interventie voor adolescenten met een klinische depressieve stoornis. Wat wordt er onderzocht? Naast het doel van dit onderzoek om de D(o)epressie cursus te onderzoeken op effectiviteit en kosteneffectiviteit, zal er een cost-of-illness studie worden uitgevoerd om de kosten van een klinische depressie bij adolescenten in kaart te brengen. Ook worden moderatoren (voor wie en onder welke omstandigheden is de d(o)epressie cursus effectief) en mediatoren (hoe en waarom de effecten zich voordoen onderzocht. Daarnaast zullen non-specifieke therapie variabelen in kaart gebracht worden. Onderzoekswijze In deze multi-center trial wordt een gerandomiseerde gecontroleerde studie (RCT) uitgevoerd waarbij de individuele D(o)epressiecursus wordt vergeleken met reguliere zorg. Er vinden 4 metingen plaats, namelijk voorafgaand aan de interventie (voormeting), rolex replica horloges na de interventie (nameting of na 15 sessies), 6 maanden na de interventie (6 maand follow-up) en 1 jaar na de interventie (1 jaar follow-up). Metingen bestaan uit diagnostische interviews met ouder en adolescent, vragenlijsten (adolescent en ouder) en beoordelingen van de therapeut. Doelgroep In totaal zullen 140 adolescenten van 12 tot 21 jaar, die aangemeld zijn bij een van de 12 deelnemende instellingen voor geestelijke gezondheidszorg vanwege een depressie, ge´ncludeerd worden. Ook hun ouders worden betrokken in het onderzoek. Meer informatie Meer informatie over dit onderzoek is op te vragen bij Dr. Denise Bodden (D.Bodden@uu.nl of 030-2534744) of bij Yvonne Stikkelbroek ( Y. Stikkelbroek@uu.nl of 0302534896). Voor vragen voor de D(o)epressiecursus kunt u zich ook wenden tot Yvonne Stikkelbroek. rs


HeadingDoepressie1